Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2017/2018

Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2017/2018

Právo účasti v kvalifikačních soutěžích mají vítězové oblastních přeborů soutěžního ročníku 2016/2017:
  • Skupina A: Západočeské (ZČ), Severočeské (SČ), Středočeské (StČ)
  • Skupina B: Východočeské (VČ), Jihomoravské (JM), Severomoravské (SM) oblasti na základě řádné zaslané nebo podané přihlášky.

Datum: 

Sobota, 17. Červen 2017 - 8:00