Propozice ankety nejlepší hráčka - hráč

Stáhnout v PDF

Propozice ankety nejlepší hráčka - hráč Středočeské oblasti

  1. Vedení Středočeské oblastní soutěžní komise vyhlašuje pro soutěžní ročník 2013–2014 anketu o Nejlepší hráčku – hráče Středočeské oblasti.
  2. Anketa je vyhlašována v kategoriích: starší žákyně, dorostenky, ženy, starší žáci, dorostenci, muži.
  3. V každém utkání hodnotí zástupce obou hrajících družstev po jednom nejlepším hráči(čce) ze svého družstva i z družstva soupeře.
  4. K tomu vyplní přiložený formulář, který obdrží od organizačního pracovníka domácího oddílu – tzn. jeden formulář zástupci domácích družstev, jeden zástupci hostujících družstev.
  5. Domácí oddíl po ukončení posledního utkání příslušného hracího dne vybere od zástupců obou soupeřících oddílů po jednom (příp. po dvou, je-li více než 6 utkání) vyplněném formuláři a zašle je spolu se zápisem na adresu předsedy STÚ. Při neposlání se oddíl vystavuje pokutě 100 Kč.
  6. Každý hodnocený hráč(čka) na jednom hodnocení obdrží jeden hlas. Hlasy se průběžně sčítají. Na základě počtu obdržených hlasů bude vytvořeno konečné pořadí ankety OP.
  7. Konečné pořadí za soutěžní ročník se skládá z hodnocení za podzimní část a za jarní část.
  8. Vítězům v mládežnických kategoriích bude jako ocenění hrazen ze strany OSK účastnický poplatek na celostátní výcvikové tábory žactva a VTJaJ.

Mgr. Ladislava Janková

předsedkyně OSK

Přílohy: