KORONAVIRUS - Ukončení soutěžního ročníku 2019/20!!!

Stáhnout v PDF

V pondělí 4. května pokračovala třetí telekonference Výkonného výboru SNH rozšířená o zástupce Oblastních soutěžních komisí, která byla přerušena minulý čtvrtek po zveřejnění nového rozhodnutí vlády se změnami termínů a podmínek uvolňování restriktivních opatření. Po zvážení všech okolností, aktuálně platných omezení a nařízených podmínek obnovování jednotlivých činností byly přijaty následující bezprecedentní opatření:

Ligové soutěže dospělých

  • jednohlasně bylo v souladu s ustanovením Soutěžního řádu SNH čl. 14/d schváleno ukončení soutěžního ročníku 2019/20 všech ligových soutěží dospělých
  • v souladu s ustanovením SŘ čl. 15/2/b byly výše uvedené soutěže anulovány (nevyhlašuje se pořadí) a zároveň byly stanoveny principy nároku účasti v soutěžním ročníku 2020/21

Oblastní soutěže dospělých

  • jednotlivé OSK ukončí své soutěže dospělých ročníku 2019/20 stejným způsobem, jako byly ukončeny ligové soutěže

(více informací na stránkách Svazu národní házené)